Pomoc prawna, gdy jej najbardziej potrzebujesz

Klient biznesowy

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związany z obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie wskazanym poniżej.

 • Reprezentacja w postępowaniach procesowych o zapłatę i windykacja należności.
 • Przygotowywanie umów i ich weryfikacja (handlowych, cywilnych, z zakresu prawa pracy, listy intencyjne, protokoły negocjacji).
 • Reprezentacja w postępowaniach procesowych o niewłaściwe wykonanie umowy i odszkodowania związane z prowadzeniem działałności gospodarczej.
 • Reprezentacja w postępowaniach procesowych z zakresu prawa pracy, także w związku z działalnością związków zawodowych w przedsiębiorstwie; odszkodowania związane z wypadkami przy pracy.
 • Sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne w obszarze prawa cywilnego, prawa spółek handlowych i prawa pracy.
 • Udział w naradach, spotkanich biznesowych oraz negocjacjach.
 • Zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego.
 • Dyżury pełnione przez radcę prawnego lub aplikanta w siedzibie klienta.

Klient indywidualny

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie i reprezentacji w sprawach obejmujących prawo rodzinne i prawo spadkowe.

 • Sprawy rozwodowe (rozwody).
 • Podział majątku wspólnego, w tym podział nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości.
 • Sprawy alimentacyjne, w tym prowadzenie procesów o obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, ustalenie kontaktów, opieka nad dziećmi.
 • Sprawy spadkowe: nabycie i podział spadku pomiędzy spadkobiercami.
 • Sprawy o zapłatę, o wykonanie umowy.
 • Odszkodowania: prowadzenie procesów o odszkodowanie wszelkiego rodzaju, w tym odszkodowania po wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy.
 • Negocjacje dotyczące umów.
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów (pożyczki, najmu, sprzedaży, deweloperskiej, o pracę, o roboty budowlane).

Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z klientem. W zależności od rodzaju zlecenia może być to jedna z poniższych opcji.

 • Ryczałt za obsługę miesięczną.
 • Wynagrodzenie za wygraną sprawę ( success fee ).
 • Wynagrodzenie za konkretne zlecenie.
 • Wynagrodzenie według stawki godzinowej.

Kancelaria w ramach wykonywanych zleceń zapewnia obsługę radcy prawnego lub aplikantów radcowskich, w zależności od preferencji klienta i rangi sprawy.

Obsługa prawna może być świadczona w języku angielskim, prawnicy posiadają międzynarodowe certyfikaty CAE oraz TOEFL.